Home

[slideshow_deploy id=’11234’]

 

Welkom op de website van Katholieke Basisschool De Kubus!

De Kubus.
Waar ieder kind zichzelf mag zijn en leert om oog te hebben voor de ander. Waar kinderen kunnen leren op het niveau dat bij hen past, en leren samenwerken en samenleven. Waar kinderen hun creativiteit ontwikkelen, en waar aandacht is voor ieders eigen wijze.

Op deze site vindt u alle mogelijke informatie over onze school. Wij stellen het op prijs als u met vragen of opmerkingen naar ons toe komt.
U bent van harte welkom.