Coöperatief Leren

Coöperatieve Werkvormen

Op De Kubus willen wij bereiken dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en een goede basis krijgen voor hun verdere toekomst. Het creëren van een positief en op leren gericht klimaat, ontstaat door rust, orde en structuur te bieden en daarnaast kinderen op een positieve manier te benaderen. Hierbij hoort ook mede eigenaarschap van de leerling bij zijn/haar leren, zelfbewust zijn en het versterken van omgangsvormen en omgangsnormen.

Op De Kubus werken wij met coöperatieve structuren. Een structuur is een werkvorm waarin de interactie tussen leerlingen centraal staat. Door het toepassen van de coöperatieve werkvormen, doen kinderen waar ze behoefte aan hebben - praten, samenwerken, bewegen - in het teken van de leerstof. De interactie staat centraal bij coöperatief leren; het versterkt het leerproces en creëert betrokkenheid, bij zowel de leerling als de leerkracht. Het heeft een positieve invloed op leerprestaties, persoonlijkheidsontwikkeling en  sociale en emotionele ontwikkeling.

Coöperatieve structuren stimuleren het leren en brengen een veilig klimaat in de groep en in de school. De leerlingen en de leerkracht zijn samen verantwoordlijk voor het leerproces. Het maakt de lessen plezierig en afwisselend.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief