Identiteit

Onze Katholieke Identiteit


De Kubus is een katholieke basisschool met een katholieke identiteit. Op de Kubus zijn wij allemaal uniek en gelijkwaardig. Vanuit onze kernwaarden samen werken, samen leren en samen leven zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd welkom, ongeacht hun herkomst of levensbeschouwing.
Iedereen is uniek en mag er zijn, fouten maken, van en met elkaar hiervan leren en mag zijn eigen mening hebben.
Op De Kubus groeien wij in een veilige omgeving op tot zelf bewuste, competente en zelfstandige medeburgers die zich op een verantwoordelijke en prettige wijze staande kunnen houden in een multiculturele samenleving.
Dit doen we onder andere door aandacht te besteden aan christelijke feesten, rituelen en gebruiken. Daarnaast laten we de kinderen kennimaken met het christelijke gedachtengoed én met andere geloven en culturen. Kennis draagt bij aan begrip en verdraagzaamheid voor diegenen die een andere levensbeschouwlijke achtergrond hebben.

Op de onderbouw werken wij met Hemel en Aarde, een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs.
Hemel en Aarde nodigt kinderen uit voor een ontdekkingstocht waarin verwondering, verbeelding en verbinding centraal staan. Het biedt kinderen op een speelse manier openingen en handreikingen om levensvragen te stellen en samen antwoorden te vinden.
Op de bovenbouw werken wij met Krachtbronnen. Krachtbronnen is een lespakket waarbij burgerschap, levensbeschouwing en sociaal emotionele ontwikkeling zijn geïntegreerd in één methode. De lessen helpen de kinderen om een eigen kijk op het leven te ontwikkelen, goed met anderen om te gaan en met een kritische, open mind in het leven te staan.

Onze school is onderdeel van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA). Deze stichting gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwlijke stromingen.