Identiteit

Onze Katholieke Identiteit


De Kubus is een katholieke basisschool met een katholieke identiteit. Vanuit onze kernwaarden samen werken, samen leren en samen leven zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd welkom, ongeacht hun herkomst of levensbeschouwing.

In ons lesaanbod besteden wij aandacht aan de Christelijke feesten, rituelen en gebruiken. Onze school is een afspiegeling van de pluriforme samenleving. Dit maakt dat wij de kinderen ook laten kennismaken met andere geloven en culturen. Kennis draagt bij aan begrip en verdraagzaamheid voor diegenen die een andere levensbeschouwelijke achtergrond hebben.

Op De Kubus werken wij met Hemel en Aarde, een methode voor levensbeschouwelijk onderwijs. Hemel en aarde nodigt kinderen uit voor een ontdekkingstocht waarin verwondering, verbeelding en verbinding centraal staan. Het biedt kinderen op een speelse manier openingen en handreikingen om levensvragen te stellen en samen antwoorden te vinden.

Onze school is onderdeel van de Stichting voor Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort (KPOA). Deze stichting gaat uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwelijke stromingen.