Ouderraad

Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van De Kubus die graag betrokken is bij de activiteiten op school. De leden van de OR werken samen met de eventmanager van de school bij het organiseren van activiteiten zoals het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval, sportactiviteiten, schoolreisje enz. Activiteiten die de schooltijd van alle kinderen bijzonder maakt. 

De leden van de OR worden verdeeld over de verschillende werkgroepen waarbij rekening gehouden wordt met interesse, ervaring en talent. Elke werkgroep is - samen met de evenmanager - verantwoordelijk voor het organiseren van een activiteit. Waar nodig wordt ook een beroep gedaan op hulpouders. Via de nieuwsbrief informeert de OR ouders en kinderen over de activiteiten.

De inkomsten van de OR zijn afkomstig uit de vrijwillige ouderbijdrage en de opbrensten van het oud papier. De gelden worden beheerd door de penningmeester. Jaarlijks legt de OR verantwoording af aan de ouders over de besteding van deze gelden. De OR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar om de stand van zaken van de werkgroepen door te nemen, actiepunten op te zetten en vragen richting de schoolleiding te inventariseren.

Bent u nieuwsgierig geworden of heeft u een vraag aan de OR? Contact opnemen kan via de mail ordekubus@kpoa.nl. Een lid van de ouderraad aanspreken kan natuurlijk ook. U bent ook van harte welkom om een vergadering bij te wonen. Op dit moment bestaat de OR uit 16 leden en 2 teamleden. De OR kan altijd hulp gebruiken. Elke bijdrage en extra hulp bij het organiseren van een activiteit is welkom.

Op vrijwillige basis werkt de ouderraad met veel plezier - en samen met het team - voor alle kinderen op De Kubus.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief