Communicatie

Communicatie

Op De Kubus hechten wij veel waarde aan de communicatie met onze belangrijkste partners: de ouders en verzorgers van onze leerlingen. Om dit te bereiken maken wij tijd en ruimte voor persoonlijk contact èn maken wij gebruik van digitale middelen. 

Gesprekken

Voor u - als ouders en verzorgers -  is het contact met de leerkracht het meest belangrijk. Met de leerkracht bespreekt u de ontwikkeling van uw kind, maar ook de eventuele veranderingen in de thuissituatie. Door het jaar heen zijn er een aantal gespreksmiddagen- en avonden gepland. Daarnaast is het altijd mogelijk een (extra) gesprek met de leerkracht aan te vragen.

Social Schools

Via Social Schools kunnen wij ouders en verzorgers snel op de hoogte brengen van activiteiten en ontwikkelingen op en rondom onze school. Social Schools wordt ingezet om berichten te sturen naar alle ouders en verzorgers; zoals de nieuwsbrief. Social Schools kan ook door de leerkracht van uw kind worden ingezet om een bericht te versturen dat alleen voor die groep is bedoeld. Inschrijven voor een gespreksronde gebeurt ook via Social Schools. Bent u nog niet aangemeld voor Social Schools? U kunt een inlogcode vragen bij Lenny Bastiaanssen, onze office-manager.

Privacy
Onze school is onderdeel van Stichting KPOA. Op de website van onze stichting kunt u meer informatie vinden hoe wij omgaan met de privacy van uw kind(eren).
https://www.kpoa.nl/privacy-kpoa

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief