Cultuureducatie

Cultuureducatie

Vanaf komend schooljaar verzorgt NEOS het cultuuronderwijs op basisschool De Kubus in het Soesterkwartier. In het kader van CmK wordt er een maatwerkprogramma ontwikkeld dat aansluit op de visie van de school.

NEOS is een samenwerking aangegaan met basisschool De Kubus. Vanaf komend schooljaar verzorgt NEOS de lessen cultuuronderwijs voor de groepen drie tot en met acht. ‘Wij zien in NEOS een partner waarmee we cultuureducatie een meer concretere plek kunnen geven in ons onderwijs’, licht directeur Willemijn Rozenberg toe.

‘Tot dusver hebben we ons op De Kubus vooral gericht op muziekonderwijs’, vertelt Willemijn verder. ‘In de toekomst willen wij aandacht gaan geven aan alle disciplines. Ook willen we een brede visie op cultuuronderwijs en een doorgaande lijn ontwikkelen. Daar gaan we komend jaar mee aan de slag door naast muziek ons ook te gaan richten op drama en dans. Op die manier willen we de input en impuls krijgen die we kunnen verwerken in de doorgaande lijn.’

Maatwerkprogramma

In het kader van Cultuureducatie met kwaliteit (CmK) gaan adviseurs van NEOS voor De Kubus een programma ontwikkelen. Vaste onderdelen van dit programma zijn lessen van professionele kunstvakdocenten muziek, theater en dans. Geheel in de geest van CmK sluit dit maatwerkprogramma aan op het bestaande curriculum en onderwijsconcept van de school. Ook zal een medewerker van De Kubus de cursus intern cultuur coördinator gaan volgen.

‘We hebben het contact met NEOS ervaren als heel prettig en constructief’, zegt Willemijn. ‘We hadden een heel duidelijk idee wat wij wilden en daar sloten ze goed bij aan.’

Schrijf je in voor de nieuwsbrief