Spelend en ontdekkend leren

Onderwijs aan het jonge kind

Samen Leven                                        Samen Werken                           Samen Leren
Nieuwsgierig                                          Ondernemend                             Betrokken

Baissschool De Kubus gaat uit van twee belangrijke uitgangspunten voor goed kleuteronderwijs, betrokkenheid en welbevinden van leerlingen. Daarom nemen wij de natuurlijke kwaliteiten van het jonge kind als uitgangspunt. De kwaliteiten kenmerken zich door nieuwsgierigheid en drang tot onderzoekend- en creatief handelen. Bovendien zijn wij er van overtuigd dat jonge kinderen optimaal tot leren komen in interactie met elkaar en met de leerkracht.
Dit leidt tot een onderwijs waarin sprake is van een rijke en aantrekkelijke leeromgeving waarin 'spelend en ontdekkend leren' een belangrijke plek inneemt. Het spel van de leerlingen wordt als betekenisvol middel ingezet om hen zowel sociale- als cognitieve vaardigheden bij te brengen. Met behup van alle zintuigen en hun behoefte aan beweging kunnen onze leerlingen de werled om zich heen ontdekken en onderzoeken.
Daarnaast zijn muziek, beeldende vorming, drama, wereldoriëntatie en gym voor De Kubus onmisbare werkvormen. De leerkrachten faciliteren en begeleiden om bovengenoemd spel- en werkvormen te verbreden, te verdiepen en te koppelen aan leerdoelen. Tegelijkertijd zorgen zij voor een veilig pedagogisch klimaat, wat wij als voorwaarde zien voor een optimale ontwikkeling van onze leerlingen.
Wij hechten groot belang aan de betrokkenheid van ouders. Een goede relatie tussen ouders en school zien wij als onmisbaar en van grote waarde voor de ontwikkeling van de kinderen.
Wij houden ouders uitgebreid op de hoogte van deze ontwikkeling en betrekken hen regelmatig bij activiteiten binnen de school.
Wij streven naar een fijne ontspannen schooltijd voor alle leerlingen als opstap naar een mooie toekomst binnen een maatschappij die vraagt om creatieve en onderzoekende volwassenen.

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief