Spelend en ontdekkend leren

Onderwijs aan het jonge kind

In ons onderwijs aan het jonge kind nemen spelend en ontdekkend leren een belangrijke plaats in. Door te spelen verkent het jonge kind de wereld om zich heen en leert het zichzelf en de ander kennen. Wij gaan uit van de natuurlijke kwaliteiten van jonge kinderen: onderzoekend en nieuwsgierig. We bieden een rijke en veelzijdige speel-leeromgeving. Er wordt thematisch gewerkt, waarbij betrokkenheid, initiatief en inbreng van de kinderen gestimuleerd worden. Per thema staan er leer- en ontwikkelingsdoelen centraal.  Binnen het spelend en ontdekkend leren wordt spel als betekenisvol middel ingezet, zodat onze jongste kinderen zich kunnen ontwikkelen op sociaal-, emotioneel-, cognitief- en sensomotorisch gebied.
Ook muziek, beeldende vorming, drama en bewegingsonderwijs zijn onmisbare activiteiten. Vanuit beweging en met behulp van alle zintuigen kunnen de kinderen de wereld om hen heen ontdekken en onderzoeken.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief