Ziekte en verlof

Ziekmelding

Wanneer uw kind ziek is verzoeken wij u dit tijdig aan ons door te geven. U kunt ons vóór schooltijd tussen 8.00 uur en 8.30 uur bellen op telefoonnummer: 033-4617221

Extra verlof aanvragen

In sommige gevallen is het mogelijk om voor uw kind(eren) extra verlof aan te vragen. Hiervoor dient u, ruim van te voren, een formulier in te vullen dat verkrijgbaar is bij de administratie. Het verlofformulier is ook hier te downloaden.

Wij zijn verplicht gegevens van ziekmeldingen, verlofaanvragen en ongeoorloofd verzuim bij te houden.