Partners

Partners

Op de Kubus werken we nauw samen met een aantal partners. Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 2 t/m 12 jaar.

Partou
Peuterschool Spaarnestraat 2
Buitenschoolse opvang locatie Spaarnestraat 2
Buitenschoolse opvang locatie Noordewierweg 235
Manager: Sabine van Marlen (spa) en Eveline Balk (noo)
Klik hier voor de website.

Ska kinderopvang
Buitenschoolse opvang De Wigwam loocatie Maasstraat 2
Coördinator BSO:  Judith de Graaf
Klik hier voor de website.

ABC Soesterkwartier
De Kubus is kernpartner van ABC Soesterkwartier.
Klik hier voor de website.

Bibliotheek op school
Klik hier voor de website.

SWV de Eem
Klik hier voor de website.

Onderwijs en opvoedondersteuning
Ondersteuning voor kinderen met een arrangement
Aliejanne Kaptein, remedial teacher en spelbegeleider

Logopediepraktijk Soesterkwartier
Contactpersoon: Karen van den Brink
Klik hier voor de website.

Wijkteam
Contactpersoon: René Houwen
Klik hier voor de website.

Wijkagent
Wijkagent Soesterkwartier: Maarten Boomker

 

 

 

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief