Notulen vergaderingen

Notulen vergaderingen

Hieronder zijn de notulen te downloaden van de MR-vergaderingen.

Schooljaar 20/21

Notulen MR-vergadering 13 oktober 2020

Schrijf je in voor de nieuwsbrief