Vergaderingen data, notulen

Vergaderingen MR

Hieronder een overzicht van de data voor de MR-vergaderingen. Daarnaast kan je ook de notulen downloaden van de overleggen die zijn geweest.

Schooljaar 23/24

Dinsdag 10 oktober vanaf 19:30 over onder andere: het schoolplan

Dinsdag 23 januari vanaf 19:30 over onder andere: het ontruimingsplan en de SOP

Dinsdag 19 maart vanaf 19:30 over onder andere: de jaarkalender 24/25 en het vakantierooster

Dinsdag 28 mei vanaf 19:30 over onder andere: het werkverdelingsplan en de AIS

Dinsdag 18 juni vanaf 19:30 over onder andere: het jaarplan en de schoolgids

Notulen schooljaar 23/24

Notulen 10 oktober 

Schooljaar 22/23

Notulen 23 november

Notulen 8 februari

Notulen 5 april

Notulen 31 mei

Notulen 27 juni

Schrijf je in voor de nieuwsbrief