Ondersteuning

Afstemming op onderwijsbehoeften

Ieder kind is uniek en heeft een andere vorm van ondersteuning nodig om tot leren te komen. Op De Kubus stemmen wij ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van het kind. We kijken wat een kind nodig heeft om een volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen zetten. We geven het kind naast structuur ook vertrouwen en ruimte. We maken kinderen mede eigenaar van zijn of haar eigen leerproces. Onze leerkrachten maken het verschil. Hierbij werken we nauw samen met iedereen die bij het kind betrokken is.

HGW

Handelingsgericht werken (HGW) verbetert de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften en de basisbehoeften van de leerlingen. Het onderwijs wordt aangepast op de onderwijsbehoeften van het kind. HGW gaat uit van zeven principes:
1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.
2. Er is afstemming en wisselwerking tussen kind, de groep, de leerkracht, de school en de ouders.
3. De leerkracht doet er toe, evenals de ouders/verzorgers.
4. Positieve aspecten van het kind, de leerkracht, de groep en de ouders/verzorgers zijn van groot belang.
5. Ons handelen is doelgericht.
6. De werkwijze is systematisch en transparant.
7. Alle betrokkenen werken constructief samen.

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief