Ondersteuning

Afstemming op onderwijsbehoeften

Ieder kind is uniek en heeft een andere vorm van ondersteuning nodig om tot leren te komen. Op De Kubus stemmen wij ons onderwijsaanbod af op de onderwijsbehoeften van het kind. We kijken wat een kind nodig heeft om een volgende stap in zijn ontwikkeling te kunnen zetten. We geven het kind naast structuur ook vertrouwen en ruimte. We maken kinderen mede eigenaar van zijn of haar eigen leerproces. Onze leerkrachten maken het verschil. Hierbij werken we nauw samen met iedereen die bij het kind betrokken is.

HGW

Handelingsgericht werken (HGW) verbetert de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen. Het is een systematische manier van werken, waarbij het aanbod afgestemd is op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. HGW gaat uit van zeven principes:
1. Onderwijsbehoeften van de leerlingen staan centraal.
2. Er is afstemming en wisselwerking tussen leerling, de groep, de leerkracht, de school en de ouders.
3. De leerkracht doet er toe, evenals de ouders/verzorgers.
4. Positieve aspecten van de leerling, de leerkracht, de groep en de ouders/verzorgers zijn van groot belang.
5. Constructieve samenwerking tussen school en ouders.
6. Wij werken doelgericht.
7. De werkwijze is systematisch en transparant.
 
In onderling overleg (scholen Soesterkwartier, samenwerkingsverband, gemeente, ect.) is er besloten dat het van belang is dat het wijkteam aansluit bij gesprekken over leerlingen waar wij zorg over hebben. Zorgen zijn niet altijd alleen school gerelateerd, maar het kan zijn dat er ook iets nodig is in de thuissituatie. Wij vinden het daarom heel belangrijk dat er een goede samenwerking is en dat er korte lijnen zijn als het gaat om de ondersteuning van een leerling. Wij zien het belang van meer preventief te werk gaan in, omdat zorgn hierdoor vaak sneller opgelost kunnen worden. De ouders worden hier van te voren van op de hoogte gebracht.

TOPdossier: Het Totaal Ontwikkel Plan

Sinds maart 2019 wordt er op alle scholen, die aangesloten zijn bij samenwerkingsverband de Eem, gewerkt met Topdossier. TOP dossier is een digitaal platform voor passend onderwijs. TOP staat voor Totaal Ontwikkel Plan. Het is een webbased hulpmiddel waar leerlingen, ouders, leerkracht en eventuele andere proffesionals handelingsgericht in samen werken. TOP dossier helpt stapsgewijs de HGW-cyclus, waarnemen-begrijpen-plannen-realiseren, te doorlopen om zo een Totaal Ontwikkelplan te maken. Het TOP dossier is handelingsgericht en een ontwikkelingsperspectief in één. Er is niet alleen plaats voor een aanpak voor leren - onderwijs, maar ook voor ouders, jeugdhulp en zorg.

SOP: Schoolondersteuningsprofiel

Bekijk hier het schoolondersteuningsprofiel. Hierin kan je zien hoe de school ondersteuning biedt.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief