Samenwerking

Samenwerking en betrokkenheid

De Kubus kan niet zonder de inzet en betrokkenheid van ouders. Een goede samenwerking tussen school en ouders levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind. Samen maken wij De Kubus: team, kinderen en ouders.

Een open communicatie is essentieel voor een prettig schoolklimaat en bevordert de samenwerking tussen ouders en school.  

Om in contact te komen en te blijven met ouders/verzorgers van onze leerlingen, verzorgen we verschillende activiteiten, hierbij maken we gebruik Social Schools en worden ouders regelmatig betrokken bij een activiteit in de groep of wordt hulp gevraagd om een activiteit in of buiten de groep te organiseren of begeleiden.