Positief schoolklimaat

Een positieve en veilige leeromgeving 

De Kubus draagt zorg voor een leeromgeving waar ieder kind zich veilig voelt en zich thuis voelt.

Invoering PBS

De Kubus is in schooljaar 2015-2016 gestart met School Wide Positive Bahavior Support (SWPBS). PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief en veilig schoolklimaat. Dit betekent dat wij ons richten op het versterken van gewenst gedrag en het zo veel mogelijk voorkomen van ongewenst gedrag. Door met SWPBS een veilige, positieve leeromgeving neer te zetten, creëren we meer effectieve werktijd en zijn onze leerlingen beter in staat te leren, te werken en te spelen. Samen zorgen we voor een veilige leeromgeving.

'Face-jes' verdienen

Op regelmatige basis kunnen onze leerlingen voor hun groep 'face-jes' (smiley-muntjes) verdienen met het vertonen van gewenst gedrag  op school. Dit kan zijn op het schoolplein, in de gangen of tijdens de les. Heeft een groep gezamenlijk genoeg 'face-jes' verdiend, dan worden de kinderen beloond met een 'feestje'. Ze mogen dan bijvoorbeeld verkleed naar school, speelgoed meenemen of een film kijken.

De pijlers van School Wide Positive Behavior Support

  1. Schoolbreed werken vanuit gedeelde waarden.
  2. Preventie staat binnen SWPBS centraal: zoveel mogelijk voorkomen van gedrags- en leerproblemen.
  3. Positieve insteek: het versterken van goed gedrag door het creëren van heldere verwachtingen.
  4. Planmatige en systematische aanpak op basis van de verkregen data.
  5. Partnerschap met ouders en ketensamenwerking (bijvoorbeeld met jeugdzorg).

PBS