Ouders

Partnerschap tussen ouders en school

Een goede samenwerking tussen ouders en de school is in het belang van onze leerlingen. Door gezamenlijk op te trekken, met inachtneming van ieders verantwoordelijkheden, kunnen we zorgen voor een veilige en plezierige speel- en leeromgeving voor uw kind.

Goede communicatie is essentieel voor een prettig schoolklimaat en optimaal onderwijs. Dit proberen we op verschillende manieren te realiseren.

  1. we organiseren momenten om u te informeren over de ontwikkeling van uw kind(eren);
  2. we houden aan het begin van het jaar een kennismakingsgesprek met u;
  3. we informeren u via het platform Digiduif over de laatste nieuwtjes;
  4. we organiseren informatieavonden voor oriënterende ouders;
  5. we organiseren verschillende binnen- en buitenschoolse activiteiten, waardoor ouders op informele wijze in contact kunnen komen met de leerkrachten en de school;
  6. we vergaderen met de medezeggenschapsraad (MR) voor beleidsmatige en schoolse zaken;
  7. onze oudervereniging organiseert, samen met teamleden, verschillende vieringen en seizoensgebonden activiteiten.