Gezonde school

Gezonde school

Vanaf schooljaar 2014-2015 zijn wij begonnen met het invoeren van een Gezonde Schoolaanpak. We hebben ervoor gekozen om te
beginnen met de certifcaten voeding en sport en bewegen. De Gezonde Schoolaanpak is een praktische aanpak om structureel
te werken aan gezondheid op school. Een Gezonde School leidt tot mooie resultaten. Gezonde leerlingen hebben meer kans op
goede schoolprestaties. Goede schoolprestaties dragen op langere termijn bij aan een goede gezondheid en maatschappelijk
succes. Én een gezonde werkomgeving bevordert de tevredenheid van het schoolpersoneel.

EU-Schoolfruit

De afgelopen 2 jaar is De Kubus ingeloot voor EU-Schoolfruit. We waren een van de ruim 2600 scholen in Nederland die 20 weken lang gratis 3 stuks fruit of groente per leerling ontving. Het doel? Kinderen stimuleren om samen fruit en groente te eten in de klas. Elke dag groente en fruit verbetert de gezondheid en leerprestaties!